Identyfikacja obiektów podwodnych

Artykuł stanowi sprawozdanie z prac realizowanych w ramach projektu badawczego #069 CHEMSEA: Chemical Munitions Search and Assessment współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierającego Program Regionalny Morza Bałtyckiego. Prace, których celem była wizyjna inspekcja miejsc prawdopodobnego zalegania amunicji chemicznej wykonano z pokładu statku badawczego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie – r/v „Oceania” – podczas rejsu badawczego w dniach od 17 września do 01 października 2012 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Badania.ROV.doc)Sprawozdanie[ ]3256 Kb