Zasady klasyfikacji amunicji chemicznej lub BST z wykorzystaniem ROV

Klasa % pewności wykrycia amunicji chemicznej lub BST Opis Uwagi
1 100 ÷ 80 obiekt nie przykryty osadami dennymi (widoczne zewnętrzne cechy np. malowanie, opisy, tłoczenia, elementy mocowań), obiekt nie przykryty osadami dennymi, bez zewnętrznych cech, którego kształt i/lub rozmiar zbliżone są do oficjalnie znanych wymiarów amunicji chemicznej, obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu, z wyraźnymi oznakami reakcji chemicznych zachodzących w jego sąsiedztwie, obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu znajdujący się w oficjalnych rejonach zatopienia amunicji chemicznej, obiekt o nierozpoznawalnych kształtach, różniący się od innych obiektów w rejonie tym, że wokół niego „życia"

Pobór próbek: po wynurzeniu bezwzględna dekontaminacja ludzi, pojazdu i pokładu. Po zakończeniu dekontaminacji konieczne sprawdzenie Przyrządem Rozpoznania Skażeń (PRS)

2 79 ÷ 40 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi, których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba), obiekt przykryty osadami dennymi znajdujący się blisko obiektów zakwalifikowanych do klasy 1 (bez wyraźnych cech klasy 1), obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu znajdujący się w na trasach podejściowych do oficjalnych rejonów zatopienia amunicji chemicznej, obiekt przykryty osadami dennymi z wyraźnie widocznymi konturami kształtu co pozwala na szacunkową ocenę jego wymiarów, obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie przykrytych osadami dennymi, w sąsiedztwie których zaobserwowano poparzone ryby, Pobór próbek: po wynurzeniu bezwzględne sprawdzenie (PRS). Dekontaminacja ludzi, pojazdu i pokładu zależna od wyników pomiaru PRS
3 39 ÷ 15 obiekt przykryty lub nie przykryty osadami dennymi, nie noszący znamion amunicji chemicznej, znajdujący się blisko obiektów zakwalifikowanych do klasy 1 i 2 lub w oficjalnych rejonach zatopień Pobór próbek, sprawdzenie PRS
4 14 ÷ 0 inne obiekty Ewentualny pobór próbek na wniosek kierownika badań