Badania ROV

obiekt klasa
1 2 obiekt przykryty osadami dennymi z wyraźnie widocznymi konturami kształtu
co pozwala na szacunkową ocenę jego wymiarów
2      wrak
3 2 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi,
których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba),
4 2 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi,
których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba),
5 2 obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu znajdujący się
 na trasach podejściowych do oficjalnych rejonów zatopienia amunicji chemicznej
6 2 obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu znajdujący się
w na trasach podejściowych do oficjalnych rejonów zatopienia amunicji chemicznej
7 2 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi,
których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba),
8 2 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi,
których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba),
9 2 obiekt przykryty osadami dennymi bez wyraźnie widocznych konturów kształtu znajdujący się
w na trasach podejściowych do oficjalnych rejonów zatopienia amunicji chemicznej
10 2 obiekt nie przykryty osadami dennymi, bez zewnętrznych cech, którego kształt i/lub rozmiar
zbliżone są do oficjalnie znanych wymiarów amunicji chemicznej
11 2 obiekt lub grupa obiektów znajdujących się blisko siebie nie przykrytych osadami dennymi,
których zewnętrzne cechy świadczą o tym, że są to elementy większej całości (np. pocisk, beczka, bomba),