Aktualności

Galeria

Na stronie dostępne są już zdjęcia z rejsu badawczego! 

Zapraszamy do naszej Galerii - KLIK aby przejść.

 

Wpływ zatopionej broni chemicznej na środowisko morskie

W poniedziałek, 5 listopada, w Akademii Marynarki Wojennej odbyły się międzynarodowe warsztaty, dotyczące problematyki zatopionej amunicji chemicznej i bojowych środków trujących. Organizatorami warsztatów są: AMW, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Agencja Ochrony Środowiska Litwy oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy.

W spotkaniu udział wzieli eksperci z instytucji rządowych i pozarządowych państw nadbałtyckich oraz USA. Celem spotkania była wymiana informacji o dotychczas podjętych działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom morza, a także wypracowanie instrumentów, które posłużą ostatecznemu rozwiązaniu problemu zatopionej amunicji chemicznej. Wypracowane w trakcie spotkania wnioski, zostaną przedstawione na forum ONZ, podczas debaty dotyczącej między innymi rezolucji o wpływie zatopionej amunicji chemicznej na bezpieczeństwo środowiska morskiego.

 

Rejs badawczy

W dniach od 17 września do 01 października 2012 roku specjaliści Akademii Marynarki Wojennej uczestniczyli w rejsie badawczym na statku R/V „Oceania". Rejs wykonano w ramach projektu badawczego #069 CHEMSEA: Chemical Munitions Search and Assessment współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierającego Program Regionalny Morza Bałtyckiego.

Z ramienia AMW w rejsie udział wzięli kmdr Adam Olejnik, kmdr por. Jarosław Michalak i chor. mar. Paweł Stoltmann. Rejs zorganizował Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Zadaniem pracowników AMW podczas rejsu było pobranie prób dla geochemicznej analizy osadów dennych i prób wody z warstwy naddennej za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV oraz wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęciowej wybranych fragmentów dna. W ramach realizacji projektu CHEMSEA pojazd ROV będący na wyposażeniu Zakładu Technologii Prac Podwodnych został specjalnie zmodernizowany w celu wykonania takich zadań.

Podczas rejsu wykonano 18 zanurzeń pojazdu za każdym razem na głębokości większe niż 110 metrów w rejonie Zatoki Gdańskiej i Głębi Gotlandzkiej o łącznym czasie pracy pod wodą około 14 godzin.

 

Pierwsze treści

Strona zaczyna pracę pod względem merytorycznym. Pierwsze treści znalazły się na stronie! 

Zapraszamy do śledzenia naszej witryny i polecamy artykuł opisujący projekt CHEMSEA

 

Startujemy !!!

Dnia 02.02.2012 odbyło się spotkanie administratorów naszej strony projektu CHEMSEA. Podczas spotkania ustalono zakres tematyczny i zasady funkcjonowania serwisu www.

Pierwsze efekty pracy widoczne są w postaci niniejszej strony. Mamy nadzieję, że strona szybko wzbogaci się w nowe treści.

Zapraszamy ponownie ...